Als copywriter én songwriter valt het me elke keer weer op: communicatie en muziek hebben verrassend veel raakvlakken. Beide zijn erop gericht om te boeien, te raken, te ontroeren, te prikkelen en bijvoorbeeld te overtuigen of te amuseren. En ze hebben een gemeenschappelijk doel: een publiek voor je winnen, de aandacht krijgen én vasthouden.

Niet zo vreemd dus dat copywriters en songwriters dan ook vaak dezelfde technieken toepassen. Het gaat bijvoorbeeld om

  • tempo
  • toonhoogte
  • herhaling
  • beeldspraak
  • ritme
  • variatie
  • voorspelbare structuur

Het is evenmin toeval dat de oervorm van informatieoverdracht het lied is. Rijm en ritme helpen om de boodschap of het verhaal beter in het geheugen te verankeren. Maar ook is de vorm aangenaam en onderhoudend om naar te luisteren. Al in de prehistorie (voor het schrift) bestonden verhalen en legendes in versvorm, om van generatie op generatie te kunnen doorgeven.

Dat dat een effectieve methode is, bewijzen liedjesschrijvers ook vandaag de dag nog. Daarom verwerk ik de tips & trucs van succesvolle songwriters regelmatig in mijn schrijfclinics en workshops. Met als resultaat: nieuwe inspiratie, meer plezier… en een frisse kijk op teksten maken. Copy moet zingen, content moet swingen. Je doelgroep is een zaal vol mensen die je plat wilt spelen!